Oferta Kruszywa mineralne

Piaski

Nazwa Grubość Typ Atest

Piasek

a 0mm - 2mm Piaski ATEST

Piasek

a 0mm - 4mm Piaski

Żwiry jednofrakcyjne płukane

Nazwa Grubość Typ Atest

Żwir

a 2mm - 8mm Żwiry ATEST

Żwir

a 8mm - 16mm Żwiry ATEST

Żwir

a 16mm - 32mm Żwiry

Kruszywa łamane

Nazwa Grubość Typ Atest

mieszanka niepłukana

a 0mm - 31.5mm Kruszywa ATEST

mieszanka niepłukana

a 0mm - 63mm Kruszywa

tłuczeń

a 31mm - 63mm Kruszywa ATEST

Kamień otoczak

Nazwa Grubość Typ Atest

otoczak gabion

a 100mm - 200mm

otoczak gabion

a 200mm - 500mm

Ziemia ogrodowa

Nazwa Grubość Typ Atest

Czarnoziem siana

a 0mm - 1mm ATEST

Żwiry wielofrakcyjne

Nazwa Grubość Typ Atest

żwir

a 2mm - 32mm